AVRASYA HUKUK VE DANIŞMANLIK

İstanbul Maltepe'de bulunan Avrasya Hukuk ve Danışmanlık'ın web sitesini ziyaret ettiğiniz için teşekkür ederiz.

Blog yazılarımız

ÇALIŞMA

ALANLARIMIZ

CEZA HUKUKU

Avrasya Hukuk ve Danışmanlık, gerçek ve tüzel kişilere yönelik her türlü suç isnadı, cezai şikâyet, soruşturma, kovuşturma ve diğer ceza dava konularında müvekkillerine danışmanlık hizmetleri sunmakta ve ceza mahkemelerinde kendilerini gerek müşteki ve gerekse sanık vekili olarak temsil etmektedir.

İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU

Avrasya Hukuk ve Danışmanlık, iş hukuku altyapısının kurulması, denetlenmesi ve mevcut risklerin bertaraf edilmesi için etkin çözümler üretmekte; sendika-işveren ilişkileri ve toplu iş sözleşmesi müzakerelerinde müvekkillerini temsil etmekte; işçilerin işe alınması ve işten çıkartılması, yapılacak işin niteliğine göre iş yerinde bulundurulması zorunlu teknik ve idari personellerin yapılandırılması ve özellikle de iş güvenliğinin sağlanması için yasa gereği alınması zorunlu olan tedbirlerin alınarak aynı zamanda uygulanmasının sağlanması adına danışmanlık ve uyuşmazlık çözüm hizmeti sunmaktadır.

İCRA İFLAS HUKUKU

 

Avrasya Hukuk ve Danışmanlık, her türlü alacağa dair icra takip işlemleri ve icra davalarının takibi, haciz ve rehin başta olmak üzere alacağın tahsili işlemleri, ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile takip, satış, açık attırma, ihalenin feshi ve ödeme sözleşmelerinin hazırlanması ve yürütülmesi ile ilgili müvekkillerine hizmet vermektedir. Ayrıca aleyhe başlatılan icra takiplerinden doğan menfi tespit ve istirdat davaları ile takibe yapılan itirazın kaldırılması ve iptali davalarında müvekkillerini temsil etmektedir.

AİLE HUKUKU

 

Avrasya Hukuk ve Danışmanlık, evlenme, nişanlanma, boşanma, hısımlık, velayet, nafaka yükümlülükleri, eşler arasındaki mal rejimleri, soy bağı kurulması, evlat edinme, çocuk malları, aile malları ile vesayet gibi konularda doğan ihtilafların mahkeme önünde çözümünde ve taraflar arasında protokol düzenlenmesinde müvekkillerine hizmet verir.

ŞİRKETLER VE TİCARET HUKUKU

Avrasya Hukuk ve Danışmanlık, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuatlarla ilgili her çeşit şirket faaliyet ve işlemleri, sermaye artırım ve azaltılması, müdür atanması ve temsil yetkilerinin belirlenmesi, iç yönerge çıkartılması, yönetim kurulu ve genel kurul toplantıları, adres ve unvan değişiklikleri, ana sözleşme değişiklikleri gibi şirket işlemleri konusunda danışmanlık hizmetleri vermektedir.

Büromuz tarafından, çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren müvekkillerimize, her türlü ticari sözleşmenin hazırlanması, değişiklik yapılması, son haline getirilmesi ve uygulanması aşamalarında hukuki destek sağlanmaktadır.

Ekibimiz, şirket oluşumlarının sona erdirilmesi aşamalarında da tasfiye, iflas, iflasın ertelenmesi, teknik iflas konularında görüş verilmesi ve hukuki işlemlerin yerine getirilmesi hizmetlerini de sunmaktadır.

VATANDAŞLIK VE YABANCILAR HUKUKU

 

Avrasya Hukuk ve Danışmanlık, yabancı uyruklu vatandaşların çalışma izninin alınması, yabancı uyruklu vatandaşların Türkiye’de oturma izni için başvuruların yapılması ve takibi, bu kişilere danışmanlık hizmeti verilmesi ve haklarının korunması ve Türk vatandaşlığına geçiş yapılması gibi konularda müvekkillerine hizmet vermektedir.

 

HAKKIMIZDA

Avrasya Hukuk & Danışmanlık Bürosu, 2017 yılında Av. Alperen Arslan, Av. Emre Selim ve Av. Vahdet Biberoğlu tarafından İstanbul’da kurulmuştur. Ekibimiz avukatları alanlarında gerekli akademik birikim ve tecrübeye sahiptir. Avrasya Hukuk, bu genç ve dinamik yapısıyla yurt genelindeki müvekkillerine danışmanlık hizmetleri başta olmak üzere, her tür hukuki uyuşmazlık ve dava/icra takibi konusunda hizmet vermektedir.

 

Türkiye'de çok ciddi bir ihtiyaç haline gelen "Önleyici Avukatlık” ilkesini benimsemiş bir hukuk bürosu olarak; hukuki anlaşmazlık çıkma olasılıklarını ve bu sebeple ortaya çıkacak zaman, emek ve para kaybını minimuma indirmek için Hukuki Danışmanlık hizmetlerini, profesyonel olarak sizlere sunmaktayız.

 

Bu çerçevede, üst düzeyde avukatlık hizmetleri, sürekli hukuki danışmanlık, dava ve icra takibi, ekibimiz aracılığıyla danışmanlık, uzman görüşü ve mütalaalar ile sizlere hizmet vermekteyiz.

 
 

AVRASYA HUKUK İLE İLETİŞİME GEÇİN!

ADRES

Bağlarbaşı Mah. Atatürk Cad. Omay Pasajı C Blok No:58/60 Maltepe/İstanbul

 

Harita için tıklayın

Sorularınız ve sorunlarınız için:

 
  • Instagram Sosyal Simge
  • Facebook Sosyal Simge
  • Twitter Social Icon

© Avrasya Hukuk ve Danışmanlık